Commissies

Accreditatie

De commissie Accreditatie kent diverse doelen, waaronder het op snelle en adequate wijze accrediteren van nascholingen voor de NVvAKI.

Beroepsbelangen (BBC)

De BBC staat voor Beroepsbelangencommissie, wat ook de hoofdtaak van de commissie is. Dat wil zeggen: zorgen dat allergologen bij bepaalde besluiten voor zover dat binnen onze macht ligt niet benadeeld worden.

Communicatie

Doelstelling van deze commissie is kennis te delen over allergologische en immunologische aandoeningen met patiënten, professionals en pers via diverse kanalen in medische en niet-medische tijdschriften en interviews.

Kwaliteit

De Kwaliteitscommissie betreft een vaste commissie met als doel het bestuur te informeren en te adviseren. De commissie fungeert als klankbord voor het bestuur t.a.v. processen inzake kwaliteit, veiligheid en innovatie.

Kwaliteitsvisitatie

Doel van de kwaliteitsvisitatie commissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de door de (internist-)allergologen geleverde zorg.

Nascholing

Doel van de commissie nascholing is het organiseren van nascholingen over allergologie en immunologie, zowel klinische als basale onderwerpen.