Accreditatie

Missie commissie:

  • Op snelle en adequate wijze accrediteren van nascholingen voor NVvAKI.
  • In overleg met vakgroep leden tot overeenstemming komen over waardering (accreditatie) van andere activiteiten dan wetenschappelijke nascholingen.
     

Doelstellingen commissie:

  • Activiteiten oppakken welke zijn blijven liggen na vertrek van Wilma Bergenhenegouwen i.s.m. Qualicura.
  • Visiedocument accreditaties (i.s.m. NIV/Qualicura) opstellen. 
  • In overleg met leden van NVvAKI en in samenwerking met andere wetenschappelijke verenigingen tot definitieve overeenstemming komen over waardering van andere activiteiten (intervisie, proefschrift, etc). 


Contactgegevens:

  • E-mailadres: ztempels@diakhuis.nl
  • Telefoonnummer: 0641309141