Contact

Adres secretariaat NVvAKI

Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie
P/A Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL UTRECHT
T: (030) 899 0660 (algemeen)
info@nvvaki.nl
KVK nummer: 40531251