Lidmaatschap

Wie kunnen lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor iedereen met belangstelling voor allergologie en/of klinische immunologie. Na aanmelding beslist het bestuur van de NVvAKI over toelating. Nieuwe leden worden in de eerstvolgende vergadering na hun aanmelding officieel welkom geheten in de huishoudelijke vergadering. Om lid te worden van de NVvAKI dan kunt u zichzelf registreren via 'inloggen'. 

Binnen de NVvAKI zijn er negen typen leden. In onderstaand bestand uitgelegd. 

Inhoud lidmaatschap

De NVvAKI verzorgt 3x per jaar een wetenschappelijk nascholing. Deze is vrij toegankelijk voor leden. Ook zijn BIG-geregistreerde NVvAKI leden automatisch lid van de WAO, de World Allergy Organisation. De NVvAKI heeft een wetenschappelijk blad, het Nederlands Tijdschrift voor Allergie, Astma en Klinische Immunologie (NTvAAKI).

Lidmaatschap opzeggen

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u uw opzegging via het volgende mailadres aan het bureau door te geven: info@nvvaki.nl te sturen o.v.v. naam, werkadres en functie.
Het lidmaatschap van de NVvAKI geldt voor de duur van een volledig kalenderjaar. 

Denkt u eraan dat u wijzingen, die van invloed zijn op het lidmaatschap, voor 1 maart a.s. aan ons doorgeeft.  

Algemene informatie

Het lidmaatschap staat open voor personen met een BIG registratie die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Daarnaast kunnen ook personen die zich op wetenschappelijke wijze bezighouden met allergie lid worden, alsmede personen die een beroep uitoefenen waarbij zij allergische patiënten ondersteunen in hun behandeling, zoals bijvoorbeeld een diëtiste, longverpleegkundige of dermatologisch verpleegkundige.

Contributiegelden

De contributie hangt af van het type lidmaatschap. Leden ontvangen een factuur per e-mail. 

U betaalt pas contributie als u geaccepteerd bent als lid. 

Het rekeningnummer van de NVvAKI is: NL73 INGB 0001 128659 BIC INGBNL2A t.n.v. Ned Ver voor Allergologie