Actueel

 

Immunologie congres op 10 oktober a.s.

Inschrijven is mogelijk via de congreskalender op www.bureau-prevents.nl
Zie hier het programma
 

NVvAKI Nascholingsdagen 

Donderdagmiddag 26 en vrijdag 27 oktober 2023 bij Van der Valk, Breukelen
-Inschrijving geopend-

De nascholingscommissie heeft ook dit keer weer een mooi inhoudelijk programma opgezet! Het programma van de NVvAKI nascholingsdagen van
26 en 27 oktober a.s. is gereed en in te zien bij het tabblad 'Nascholing' . 
Aan het programma voor de nascholing van de KOALA's op vrijdag 27 oktober wordt momenteel volop gewerkt en zal binnenkort op de website worden getoond. 
 

Uitreiking proefschriftprijs op 26 oktober 2023 - Indienen is niet meer mogelijk

Tijdens de nascholing van de NVvAKI zal opnieuw een proefschriftprijs vergeven worden voor het Beste Proefschrift op het gebied van Allergologie en Klinische Immunologie van de afgelopen tijd. Promovendi die in de afgelopen twee jaar hun proefschrift met succes hebben verdedigd en in aanmerking willen komen voor de proefschriftprijs kunnen meedoen door je proefschrift voorzien van een begeleidend schrijven te versturen naar ons bureau via info@nvvaki.nl

De proefschriften dienen bij het bureau aangemeld zijn vóór 1 september a.s., waarna de leescommissie zich zal buigen over de ingezonden werken. Op donderdagmiddag 26 oktober zal in het Van der Valk Hotel Breukelen de uitreiking plaatsvinden, hierbij dient de ex-promovendus in het kort een toelichting te geven over zijn/haar werk. Wij hopen op een mooie opbrengst aan goede proefschriften!
 

De NVvAKI zoekt nieuwe bestuursleden    

Wat doet een NVvAKI bestuurslid? Het bestuur vergadert elke zes weken (met uitzondering van de zomerstop) in principe via Teams. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij zich proactief opstellen. Het bestuur houdt regelmatig contact met de commissies welke tevens op indicatie aansluiten bij de bestuursvergaderingen

Wat biedt NVvAKI? De NVvAKI biedt de bestuursleden een zinvolle functie binnen een goed draaiende en financieel gezonde vereniging. Hierbij wordt eigen inbreng zeer gewaardeerd en werk je nauw samen met de medewerkster van het bureau die je ondersteunt. Er wordt jaarlijks een eenmalige vergoeding verstrekt.

Informatie. Wil je bestuurslid worden van de NVvAKI, dan ben je uiteraard al lid van de NVvAKI. Het geschatte tijdsbeslag voor de functie van bestuurslid van NVvAKI wisselt per maand en is niet goed in tijd uit te drukken: het is afhankelijk van de verzoeken tot participatie die de NVvAKI krijgt en de activiteiten die het bestuur zelf ontplooit. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Een bestuurder is eenmaal aansluitend herbenoembaar voor een periode van drie jaar. De nieuwe bestuursleden zullen benoemd worden in de ALV van 15 maart 2023. Ben je geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Neem dan contact op met het bureau of Maurits van Maaren via m.vanmaaren@erasmusmc.nl voor nadere toelichting.

Zie hier de taakomschrijving 

Interview met Kiki van Bilsen: Allergie of angst voor coronavaccin

Kiki van Bilsen interview

Richtlijnendatabase app

Verbetersignalement Onderste Luchtwegen - 6 december 2021

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland de mogelijkheden onderzocht voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een onderste luchtweginfectie. Dit verbetersignalement
beschrijft de verbetermogelijkheden die zijn vastgesteld. Het betreft een stuk van Zinnige zorg: ICD-10; hoofdstuk X, J09-J22. Klik hier voor het document.

Update vaccinatie RIVM - 24 februari 2021

RIVM geeft update m.b.t. vaccinatie van medische hoog-risicogroepen vanuit het RIVM. Graag verwijzen we u naar de bijlage.

Corona vaccin en aandoeningen van het immuunsysteem - 14 januari 2021

Vanuit het RIVM is een aanbeveling gekomen voor mensen die medicijnen gebruiken die het immuunsysteem beïnvloeden of met aandoeningen van het immuunsysteem. Deze aanbeveling is tot stand gekomen in samenwerking met immunologen en reumatologen en wordt ondersteund door de Nederlandse  Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI).  Volgens die aanbeveling kunnen mensen met een immunologische aandoening of mensen die medicijnen gebruiken welke het immuunsysteem beïnvloeden, veilig gevaccineerd worden. De uitgebreide informatie voor artsen is na te lezen op de website van het RIVM

lees meer

De Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) adviseert dat patiënten met een ernstige of chronische allergie wel het Pfizer vaccin mogen krijgen - 11 december 2020

Op 9 december 2020 kwam in het nieuws dat twee gezondheidsmedewerkers in het Verenigd Koninkrijk met allergieën in de voorgeschiedenis een allergische reactie hebben gehad na vaccinatie met het Pfizer vaccin. De MHRA - het college ter beoordeling van geneesmiddelen van het Verenigd Koninkrijk - adviseerde daarop dat patiënten met een ernstige allergie in de voorgeschiedenis niet met het Pfizer vaccin gevaccineerd dienen te worden.

lees meer

NTvAAKI Tijdschrift

De NTvAAKI is het officiële tijdschrift van de NVvAKI wat vier keer per jaar wordt uitgegeven.

Het betreft een praktisch en informatie medisch tijdschrift met als doel om inzicht te verschaffen in de laatste ontwikkelingen in de klinische praktijk.

>> Klik hier voor directe toegang <<