De Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) is een vereniging voor medici en niet-medici die zich beroepshalve bezig houden met allergologie en klinische immunologie. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de wetenschappelijke kennis van allergische en immunologische aandoeningen.

De NVvAKI website bestaat uit twee onderdelen:

  • Een algemeen toegankelijk gedeelte
  • Een besloten gedeelte voor NVvAKI-leden

Actueel - NVvAKI

  • 24 februari 2021

RIVM geeft update m.b.t. vaccinatie van medische hoog-risicogroepen vanuit het RIVM. Graag verwijzen we u naar de bijlage:
https://www.nvvaki.nl/sites/default/files/bestanden_publiekelijk/Vaccinatie_medische_risicogroepen.pdf.pdf

  • 14 januari 2021

Vanuit het RIVM is een aanbeveling  gekomen voor mensen die medicijnen gebruiken die het immuunsysteem beïnvloeden of met aandoeningen van het immuunsysteem. Deze aanbeveling is tot stand gekomen in samenwerking met immunologen en reumatologen en wordt ondersteund door de Nederlandse  Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI).  Volgens die aanbeveling kunnen mensen met een immunologische aandoening of mensen die medicijnen gebruiken welke het immuunsysteem beïnvloeden, veilig gevaccineerd worden. De uitgebreide informatie voor artsen is na te lezen op: https://lci.rivm.nl/handleiding-covid-19-vaccinatie-van-immuungecompromitteerde-patienten 

Het zou kunnen zijn dat het vaccin minder effectief werkt bij gebruik van medicijnen die invloed hebben op de afweerreactie of bij mensen met een verminderde werking van het afweersysteem. Hier is nu nog geen bewijs voor, dit zal wel worden onderzocht. In deze fase adviseren we niet om de vaccinatie uit te stellen gezien de kans op een COVID-19 infectie op dit moment groot is en patiënten met een verminderde weerstand een ernstiger beloop van de COVID infectie kunnen hebben. Er zijn enkele situaties denkbaar waarbij het verstandiger is de vaccinatie uit te stellen. Indien dat het geval is, zal uw behandelend arts dat met u bepreken. U hoeft hier zelf geen contact voor op te nemen. 

Er zijn geen aanwijzingen dat patiënten met een immunologische aandoening eerder of ernstigere bijwerkingen krijgen.  Patiënten met een eerdere allergische reactie na vaccineren wordt geadviseerd te overleggen met hun arts voor zij zich laten vaccineren. De bijwerkingen van het vaccin worden centraal gemeld zodat in het geval er vaker dan normaal onverwachte reacties optreden er direct actie ondernomen kan worden.

Wanneer u een oproep krijgt voor de vaccinatie, wordt door de Rijksoverheid bepaald.
Ziekenhuizen hebben zelf geen voorraad vaccins voor patiënten.
De  standaard adviezen ter voorkoming van een infectie blijven gelden na vaccinatie, omdat we niet weten hoe goed het vaccin werkt. Houd onze website en de website van de RIVM in de gaten voor nieuwe informatie. Overleg bij twijfel met uw arts.

  • 11 december 2020

De Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) adviseert dat patiënten met een ernstige of chronische allergie wel het Pfizer vaccin mogen krijgen

Op 9 december 2020 kwam in het nieuws dat twee gezondheidsmedewerkers in het Verenigd Koninkrijk met allergieën in de voorgeschiedenis een allergische reactie hebben gehad na vaccinatie met het Pfizer vaccin. De MHRA - het college ter beoordeling van geneesmiddelen van het Verenigd Koninkrijk - adviseerde daarop dat patiënten met een ernstige allergie in de voorgeschiedenis niet met het Pfizer vaccin gevaccineerd dienen te worden.

Het aantal ernstige allergische reacties op vaccins in het verleden en op het Pfizer vaccin tijdens het onderzoek zijn zeldzaam. Op basis van de twee gemelde mogelijke allergische reacties, waarvan nog niet alle details bekend zijn, ziet de NVvAKI nu geen reden om dit advies over te nemen. Patiënten met ernstige allergie voor voeding, insecten gif, of medicatie allergie en ook patiënten met mastocytose kunnen wat betreft de NVvAKI gevaccineerd worden met het Pfizer vaccin. Patiënten die eerder een algehele allergische reactie hebben gehad na een vaccin, adviseren we eerst te overgelegen met een (huis)arts voordat het vaccin eventueel wordt toegediend. Een reactie in het verleden met verhoging, hoofdpijn of vermoeidheid of een pijnlijke gezwollen arm zijn normale bijwerkingen van vaccinaties en zijn geen reden om het vaccin niet te krijgen.

De komende maanden zullen miljoenen mensen gevaccineerd gaan worden en dan is het onvermijdelijk dat er af en toe een allergische reactie op gaat treden. Alle ongewenste reacties worden gemonitord en gerapporteerd. De NVvAKI is hierbij betrokken en wordt op de hoogte gehouden. Mocht blijken dat allergische reacties vaker dan verwacht en bij bepaalde personen vaker optreden dan zal daar actie op ondernomen worden.

NTvAAKI Tijdschrift

De NTvAAKI is het officiële tijdschrift van de NVvAKI wat vier keer per jaar wordt uitgegeven.

Het betreft een praktisch en informatie medisch tijdschrift met als doel om inzicht te verschaffen in de laatste ontwikkelingen in de klinische praktijk.

>> Klik hier voor directe toegang <<