De Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) is een vereniging voor medici en niet-medici die zich beroepshalve bezig houden met allergologie en klinische immunologie. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de wetenschappelijke kennis van allergische en immunologische aandoeningen.

De NVvAKI website bestaat uit twee onderdelen:

  • Een algemeen toegankelijk gedeelte
  • Een besloten gedeelte voor NVvAKI-leden

NTvAAKI Tijdschrift

De NTvAAKI is het officiële tijdschrift van de NVvAKI wat vier keer per jaar wordt uitgegeven.

Het betreft een praktisch en informatie medisch tijdschrift met als doel om inzicht te verschaffen in de laatste ontwikkelingen in de klinische praktijk.

>> Klik hier voor directe toegang <<

Financiering NVvAKI

De NVvAKI ontvangt aanvullende gelden door verhuur van stands aan farmaceutische bedrijven. Hierbij houden wij ons strikt aan de vigerende richtlijnen van het CGR. Deze gelden wordt onder andere gebruikt voor het financieren van reisbeurzen voor jonge onderzoekers, de tweejaarlijkse proefschriftprijs, alsmede het verenigingsblad van de NVvAKI: het Nederlands Tijdschrift voor Allergie, Astma en Klinische Immunologie.

De organisatie van zowel wetenschappelijke bijeenkomsten als huishoudelijke vergaderingen (zaalhuur, catering, sprekers) wordt overwegend betaald uit de lidmaatschapsgelden van de gewone en buitengewone leden.