Bestuur

Voorzitter
Liesbeth Hak
Ik ben opleider allergologie-klinische immunologie binnen het Amsterdam UMC, locatie AMC.
Van 2020 tot 2024 was ik secretaris van het bestuur van de NVvAKI. Sinds 1 januari 2024 ben ik voorzitter van het bestuur van de NVvAKI.
Liesbeth Hak
Secretaris
Kiki van Bilsen
Ik ben opgeleid tot internist-immunoloog/allergoloog in het Erasmus MC. Daarna ben ik werkzaam geweest in Noorwegen en het Spaarne Gasthuis te Haarlem en sinds november 2023 maak ik onderdeel uit van het allergologie-team van de DC Klinieken. Sinds 1 januari 2024 ben ik secretaris van het bestuur van de NVvAKI.
Kiki van Bilsen
Penningmeester
Arjan Kwakernaak
Ik ben opgeleid en sinds 2022 werkzaam als internist-allergoloog-klinisch immunoloog (en nefroloog) in het Amsterdam UMC.
Sinds 2022 ben ik lid van de NVvAKI nascholingscommissie en in januari 2024 ben ik toegetreden tot het NVvAKI bestuur.
Ik heb een speciale belangstelling in auto-immuniteit, vasculitis en auto-inflammatie binnen en buiten de context van primaire immuundeficiënties.

Arjan Kwakernaak

Missie bestuur

Het doel van de NVvAKI is het bevorderen van samenwerking en het delen van kennis op het gebied van allergologie en klinische immunologie. De missie van het huidige bestuurd is om de leden van de NVvAKI zo veel mogelijk te betrekken bij de vele activiteiten van de NVvAKI en nieuwe leden aan zich te binden.  Het bestuur is er van overtuigt dat de NVvAKI alleen een gezonde en daadkrachtige organisatie kan zijn als zo veel mogelijk  leden bereid zijn een actieve bijdrage te leveren en  kennis te delen met de NVvAKI leden. Het bestuur nodigt iedereen die een goed idee heeft of een bijdrage wil leveren dan ook van harte uit om contact op te nemen met het bestuur.