Bestuur

Voorzitter
Maurits van Maaren
Ik ben sinds 2009 als internist allergoloog (later ook -immunoloog) verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam.
Sinds 2018 ben ik betrokken bij het bestuur van de NVvAKI.
Maurits van Maaren
Secretaris
Liesbeth Hak
Ik ben opleider allergologie-klinische immunologie binnen het Amsterdam UMC, locatie AMC.
Sinds januari 2020 ben ik secretaris van het bestuur van de NVvAKI.
Liesbeth Hak
Penningmeester
Paul van Daele
Ik ben sinds 2001 als internist allergoloog-immunoloog verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam. Ik heb een speciale belangstelling voor mestcelgerelateerde aandoeningen, systemische autoimmuunziekten en autoinflammatoire ziekten.
Paul van Daele

Missie bestuur

Het doel van de NVvAKI is het bevorderen van samenwerking en het delen van kennis op het gebied van allergologie en klinische immunologie. De missie van het huidige bestuurd is om de leden van de NVvAKI zo veel mogelijk te betrekken bij de vele activiteiten van de NVvAKI en nieuwe leden aan zich te binden.  Het bestuur is er van overtuigt dat de NVvAKI alleen een gezonde en daadkrachtige organisatie kan zijn als zo veel mogelijk  leden bereid zijn een actieve bijdrage te leveren en  kennis te delen met de NVvAKI leden. Het bestuur nodigt iedereen die een goed idee heeft of een bijdrage wil leveren dan ook van harte uit om contact op te nemen met het bestuur.

 

Doelstellingen bestuur 2020/2021

Het doel van het bestuur voor de jaren is 2020/2021 is om in samenwerking met de commissies de nieuwe NVvAKI website in te richten zodat het een kennisplatform wordt voor iedereen met interesse op het gebied van allergologie en klinische immunologie en daarnaast blijvend goede nascholing te organiseren. Hierbij wil het bestuur de onder de leden aanwezige expertise op het gebied van inrichten van de website en organiseren van nascholingen optimaal benutten.