Communicatie


DOELSTELLINGEN COMMISSIE

De doelstelling van de commissie communicatie is kennis te delen over allergologische en immunologische aandoeningen met patiënten, professionals en pers via diverse kanalen zoals de NVvAKI website, social media, artikelen in medische en niet-medische tijdschriften en interviews.


In de commissie communicatie zijn diverse specialismen, paramedici en onderzoekers vertegenwoordigd die patiënten zien met allergologische of immunologische aandoeningen voor behandeling of in kader van medisch wetenschappelijk onderzoek. De kracht van deze jonge commissie, die in oktober 2020 is opgericht, is dat de leden werkzaam zijn binnen alle deelgebieden van de allergologie en immunologie. Zo kunnen ze een brug slaan tussen de verschillende deelgebieden en NVvAKI leden (interne communicatie) en niet-leden (externe communicatie) adviseren over allergologische en immunologische onderwerpen.

 

TAKEN VAN DE COMMISSIE

De commissie communicatie heeft de volgende taken:

 • Op verzoek van de commissie nascholing adviseren over mogelijke onderwerpen en sprekers en onderwerpen voor presentaties voor de NVvAKI nascholingen en de KOALA’s.
 • Beantwoorden van verzoeken voor interviews van de pers en medewerking verlenen aan stukken over allergologische en immunologische onderwerpen voor niet-medische tijdschriften en websites.
 • Input leveren voor de NVvAKI website: delen van protocollen en standpunten met leden, vermeldingen van publicaties, promoties en richtlijnen waaraan leden hebben mee gewerkt, informatie voor patiënten.
 • Op verzoek van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Allergie, Astma & Klinische Immunologie (NtVAAKI) adviseren over mogelijke wetenschappelijke onderwerpen en andere informatie die interessant is voor professionals.

 

LEDEN

 • Christine Segboer, Dijklander ziekenhuis
 • Joyce Emons, kinderarts-allergoloog, Erasmus MC, Rotterdam
 • Hanneke Oude Elberink, internist-allergoloog, UMC Groningen
 • Monika van Zonneveld, internist-allergoloog, Albert Schweitzerziekenhuis, Dordrecht
 • Helga Merkun, diëtiste Erasmus MC, Rotterdam
 • Annelies Beukert, Deventer ziekenhuis
 • Thomas Rustemeyer, dermatoloog, Amsterdam UMC
 • Laura Sonneveld, Erasmus MC