Kwaliteit

Positionering Kwaliteitscommissie:

De Kwaliteitscommissie betreft een vaste commissie van het bestuur van de NVvAKI met als doel het bestuur te informeren en te adviseren. De commissie fungeert als klankbord voor het bestuur t.a.v. processen inzake kwaliteit, veiligheid en innovatie.

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

De Kwaliteitscommissie verzamelt en interpreteert interne en externe informatie op het terrein van kwaliteit, veiligheid en innovatie aangaande de allergologische en immunologische zorg.

 

De commissie doet aanbevelingen aan het bestuur over:

 • risicopreventie en -reductie;
 • innovatieve ontwikkelingen in het veld.
 • optimalisering kwaliteit van zorg;

 

De commissie informeert het bestuur over:

 • ontwikkelingen aangaande de kwaliteit en/of veiligheid van allergologische en immunologische zorg;
 • beschikbare innovaties inzetbaar binnen de allergologische en immunologische zorg;
 • (de afhandeling van) klachten en meldingen van leden;

De commissie heeft geen eigen bevoegdheden tot het nemen van besluiten of het vaststellen van stukken, anders dan haar notulen.

 

Samenstelling van de commissie:

De commissie bestaat uit tenminste drie leden. Een van hen, niet zijnde de voorzitter van het bestuur, is voorzitter van de commissie. De kwaliteitscommissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Dr. R.G. Pleijhuis (voorzitter)
 • Dr. I. Terreehorst (lid)
 • Dr. M. Bulatovic (lid)
 • Dr. L. Gamadia (lid)
 • Drs. I.S. Guldenaar - Tilma (lid)
 • Drs. H. Grondsma - van der Valk (lid)
 • Dr. J. Heeringa (lid)