Sponsoren

De NVvAKI ontvangt aanvullende gelden door verhuur van stands aan farmaceutische bedrijven. Hierbij houden wij ons strikt aan de vigerende richtlijnen van het CGR. Deze gelden worden onder andere gebruikt voor het financieren van reisbeurzen voor jonge onderzoekerers, de tweejaarlijkse proefschriftprijs, alsmede het verenigingsblad van de NVvAKI: het Nederlandse Tijdschrift voor Allergie, Astma en Klinische Immunologie.

De organisatie van zowel wetenschappelijke bijeenkomsten als huishoudelijke vergaderingen (zaalhuur, catering, sprekers) wordt overwegend betaald uit de lidmaatschapsgelden van de gewone en buitengewone leden.

Novartis richt zich op innovatieve gepatenteerde geneesmiddelen en generieke geneesmiddelen.

Bezoek de website van Novartis.

ALK is een op research gebaseerd farmaceutisch bedrijf dat vooral actief is op het vlak van diagnose en behandeling van allergie. 

Bezoek de website van ALK.

Allergy Therapeutics focust op de ontwikkeling en productie van producten voor de diagnostiek en behandeling van allergieën.

Bezoek de website van Allergy Therapeutics.