Kwaliteitsvisitatie

MISSIE COMMISSIE 
Doel van de commissie is de kwaliteit van de door de (internist-) allergologen te leveren zorg te bewaken en te bevorderen. Dit wordt gedaan aan de hand van vragenlijsten, gesprekken en rondleiding in de praktijk. De vragenlijst is afgeleid van het normen en waarderingsstelsel dat is ontwikkeld door de NVvAKI. Als basis voor het normen en waarderingsstelsel zijn 5 kwaliteitsdomeinen benoemd: evaluatie van zorg, management van zorg, patiënten perspectief, professionele ontwikkeling en allergologische normen.


DOELSTELLINGEN COMMISSIE
Uitvoeren van bovenstaande missie. Hierbij gebruik makend van de leerpunten van de visitatietraining van oktober 2019. Waar nodig aanpassing op grond vanuit gekregen feedback van gevisiteerden/ vakgroepleden of suggesties/ideeën via Qualicura van andere wetenschappelijke verenigingen of landelijk richtlijnen (zoals mogelijk de beroepsgerichte Quick scan, zie eerdere nieuwsbrief november 2019). 

LEDEN

  • Joke Oostenbrink, allergoloog, ETZ (Tilburg). 
  • Hans de Groot, internist-allergoloog, RdGG (Voorburg) - voorzitter.
  • Zana Tempels, internist-allergoloog, Diakonessenhuis (Utrecht).
  • Richard Oei, internist-allergoloog, DC Klinieken (Groningen).
  • Saskia Rombach, internist-allergoloog-immunoloog, Erasmus MC (Rotterdam).
  • Rik Rösken, internist-allergoloog-immunoloog, Zaans MC (Zaandam).