Vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) is een vereniging voor medici en niet-medici die zich beroepshalve bezig houdt met de allergologie. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de wetenschappelijke kennis van allergische en immuungemedieerde aandoeningen. De vereniging telt rond de 250 leden. De NVvAKI bestaat uit verschillende organen: een bestuur, diverse commissies en een adviesraad.