De Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) adviseert dat patiënten met een ernstige of chronische allergie wel het Pfizer vaccin mogen krijgen

Op 9 december 2020 kwam in het nieuws dat twee gezondheidsmedewerkers in het Verenigd Koninkrijk met allergieën in de voorgeschiedenis een allergische reactie hebben gehad na vaccinatie met het Pfizer vaccin. De MHRA - het college ter beoordeling van geneesmiddelen van het Verenigd Koninkrijk - adviseerde daarop dat patiënten met een ernstige allergie in de voorgeschiedenis niet met het Pfizer vaccin gevaccineerd dienen te worden.

Het aantal ernstige allergische reacties op vaccins in het verleden en op het Pfizer vaccin tijdens het onderzoek zijn zeldzaam. Op basis van de twee gemelde mogelijke allergische reacties, waarvan nog niet alle details bekend zijn, ziet de NVvAKI nu geen reden om dit advies over te nemen. Patiënten met ernstige allergie voor voeding, insecten gif, of medicatie allergie en ook patiënten met mastocytose kunnen wat betreft de NVvAKI gevaccineerd worden met het Pfizer vaccin. Patiënten die eerder een algehele allergische reactie hebben gehad na een vaccin, adviseren we eerst te overgelegen met een (huis)arts voordat het vaccin eventueel wordt toegediend. Een reactie in het verleden met verhoging, hoofdpijn of vermoeidheid of een pijnlijke gezwollen arm zijn normale bijwerkingen van vaccinaties en zijn geen reden om het vaccin niet te krijgen.

De komende maanden zullen miljoenen mensen gevaccineerd gaan worden en dan is het onvermijdelijk dat er af en toe een allergische reactie op gaat treden. Alle ongewenste reacties worden gemonitord en gerapporteerd. De NVvAKI is hierbij betrokken en wordt op de hoogte gehouden. Mocht blijken dat allergische reacties vaker dan verwacht en bij bepaalde personen vaker optreden dan zal daar actie op ondernomen worden.