Inschrijving nascholing 7 & 8 oktober 2021

Verpleegkundige / Assistent van de Allergologie en/of Klinische Immunologie? Bij 'JA' wordt u ingedeeld voor de KOALA-sessie en niet voor het reguliere programma.
Lid van de NVvAKI
Aanwezigheid beide dagen / één van deze dagen
Graag op locatie aanwezig (volgorde van inschrijving bepaalt daadwerkelijke live aanwezigheid dan wel online deelname)
Aanwezig bij diner (indien u voorkeur aangeeft voor live deelname, volgorde van inschrijving is bepalend i.v.m. maximaal aantal personen)