Kwaliteitsdocumenten

Hieronder vindt u alle kwaliteitsdocumenten die de NVvAKI gepubliceerd heeft op haar website. U kunt filteren op verschillende categorieën. Indien u bent ingelogd ziet u mogelijk meer bestanden.

Richtlijn Chronische rhinosinusitis en neuspoliep

De richtlijn Chronische rhinosinusitis en neuspoliep (2009).

Richtlijn Chronische spontane urticaria

De richtlijn Chronische spontane urticaria (2015).

Richtlijn Constitutioneel eczeem

De richtlijn Constitutioneel eczeem (2014).

Richtlijn Contacteczeem

De richtlijn Contacteczeem (2013).

Richtlijn Ernstig astma

De richtlijn Ernstig astma (2014).

Richtlijn Handeczeem

De richtlijn Handeczeem (2019).

Richtlijn Immunotherapie voor AR met of zonder astma

De richtlijn Immunotherapie voor patiënten met allergische rhinoconjunctivitis (AR) met of zonder astma (2021).

Richtlijn Kleine vaten vasculitis

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met vasculitis.

Richtlijn koemelkallergie bij kinderen

Richtlijn over Koemelkallergie bij kinderen.

Richtlijn Lupus Nefritis

De NfN richtlijn Lupus Nefritis (2014).

Richtlijn NSAID overgevoeligheid bij volwassenen

De richtlijn NSAID overgevoeligheid bij volwassenen (2017).

Richtlijn Tuberculosescreening immuunsuppressieve medicatie

De richtlijn Tuberculosescreening voorafgaand aan immuunsuppressieve medicatie (2019)

Richtlijn Voedselprovocatie

Deze richtlijn richt zich op de plaats van de voedselprovocatie bij het stellen of verwerpen van de diagnose voedselallergie.

Richtlijn werkgerelateerd astma

Deze richtlijn is primair gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten met werkgerelateerd astma in de tweede lijn. Deze richtlijn stipt daarnaast onderwerpen aan die op het raakvlak liggen tussen de individuele curatieve zorg en de arbeidsgeneeskunde zorg voor patiënten met werkgerelateerde luchtwegklachten en werkgerelateerd astma.

Standaardisatie receptuur en doseerschema’s voedselprovocaties

SKMS project (2018) over Standaardisatie receptuur en doseerschema’s voedselprovocaties

Standpunt off-label gebruik van biologicals

Standpunt off-label gebruik van biologicals en andere targeted therapies bij zeldzame, therapie-resistente immuungemedieerde ontstekingsziekten (IMID’s).

Syndroom van Sjögren

Informatiefolder voor patiënten over het Syndroom van Sjögren.

Uitleg werking en veiligheid coronavaccinatie

Een overzicht over wat er bekend is over de werking van het corona vaccin en de mogelijke bijwerkingen er van.

Update vaccinatie van medische hoog-risicogroepen vanuit het RIVM

Informatiebrief RIVM vaccinatie hoog-risicogroepen

Urticaria en Angio-oedeem

Patiënteninformatie urticaria en angio-oedeem

Uveitis

Patiënteninformatie over uveitis.

Vasculitis van de huid

Patiënteninformatie over vasculitis van de huid.

Verbetersignalement Onderste Luchtwegen

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland de mogelijkheden onderzocht voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een onderste luchtweginfectie. Dit verbetersignalement beschrijft de verbetermogelijkheden die zijn vastgesteld. Het betreft een stuk van Zinnige zorg: ICD-10; hoofdstuk X, J09-J22

Verstandige keuzes bij constitutioneel eczeem en urticaria.

Informatie voor patiënten over verstandige keuzes bij constitutioneel eczeem en urticaria.

Voedselallergie

Informatie voor patiënten over voedselallergie.

Walnoot (dubbelblinde provocatie)

Walnoot in kruidkoek - dubbelblinde provocatie.

Walnoot (introductieschema)

Introductieschema voor walnoot.

Walnoot (open provocatie)

Stappenschema voor walnoot - open provocatie.  

Walnoot - klinische introductie (open provocatie)

Klinische introductie van walnoot in kruidkoek - open provocatie (& introductieschema). 

Zonneallergie

Informatiefolder voor patiënten over zonneallergie.

Zorgpad systemische sclerose

Dit zorgpad beschrijft de initiële diagnostiek en behandeling van systemische sclerose toegespitst op de dagelijkse praktijk en overal goed toepasbaar. Verder beschrijft dit zorgpad hoe de zorg dicht bij huis kan worden gegeven met mogelijkheden voor consultatie van een regionaal of expertise centrum.