Agenda

NVvAKI nascholingsdag(en)

Datum: -

Informatie over congressen, symposia en nascholingen

Informatie over congressen, symposia, nascholingen of andere bijeenkomsten die interessant zijn voor onze leden is zeer welkom. Wij verzoeken u de benodigde gegevens te mailen naar het secretariaat van de NVvAKI, waarna de informatie zo spoedig mogelijk wordt geplaatst.